CAP les Hortes

Actualment pots participar en les següents activitats:

  • Les Capminades. Són caminades guiades per una infermera del centre, un matí i una tarda a la setmana, pel parc de la primavera. S'està intentant incloure el grup de la capminada al grup de l'ACTIVA'T del parc de la primavera, per tal de no duplicar esforços
  • Tallers de Memòria.
  • Taller de meditació.
  • Taller de diabetis.
  • Taller de tabac.
  • Grup de pre-part.
  • Grup de post-part.
  • Grup de teràpia Gestalt
  • Grup de fibriomiàlgia i depressió.