FONAMENTS

La Comissió de Salut del Pla Comunitari (PDC), va començar a funcionar, igual que la resta de comisions el mes d'octubre de 2005. Des del seu inici va estar formada per representants del CAP Les Hortes, la Parròquia de Lourdes, la Fundació Hospital Sant Pere Claver i alguns veïns a títol personal.

Un dels objectius de tots els PDC és reduir desigualtats. 

Com a membres de la Comissió de Salut, des del CAP Les Hortes vam iniciar un diagnòstic de salut de la nostra comunitat (la que queda englobada entre el Paral·lel, la muntanya, el port i el carrer Creu dels Molers), de cara a reduir desigualtats en salut al nostre barri. 

Això només ens va arribar per a estudiar només una part (àmplia) del barri. La resta de veïns que també eren Poble-sec corresponien a un altre centre (CAP Manso) però en un inici els contactes per a treballar conjuntament no van fructificar. 

Al llarg de l'any 2006 vam dur a terme el diagnòstic de salut de la nostra comunitat. Això ho vam fer preguntant a persones representatives del barri (bé perque hi havien viscut tota la vida, bé perque coneixien bé el barri) quins creien ells que eren els problemes (a nivell de salut) que patia el barri. 

De les entrevistes amb aquests veïns i de la nostra pròpia experiència en va sortir un llistat de problemes detectats.

El mes de maig de 2007 es va  citar tots els veïns entrevistats, i en una reunió on hi havia membres de la Coordinadora d'Entitats, membres de la Comissio de Salut i la dinamitzadora del PDC es va decidir prioritzar, d'entre tots els problemes detectats, els que consideràvem que eren més importants de ser treballats: 

 • Hàbits alimentaris a la infància i l'adolescència. 

 • Manca d'autonomia/dependència en gent gran.

 • Integració i comprensió de l'ús del sistema sanitari a la població nouvinguda d'origen pakistanès.

Posteriorment, cap a mitjans de 2007, es van incorporar a la comissió de salut membres del CAP Manso.

El mes de desembre de 2007, l'Agència de Salut Pública de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona es van posar en contacte amb nosaltres (Comissió de Salut del PDC) amb la idea de tirar endavant un projecte de millora al Poble-sec que es deia "Salut als Barris" i que neixia a l'empara de la "Llei de Barris".

L'ASPB va dur a terme un nou diagnòstic de salut al barri, que recollia i ampliava la feina feta prèviament. 

Els resultats van ser semblants i es van presentar en una reunió on es van convidar representants del teixit associatiu del barri, representants del Districte, representants dels diversos serveis (Sanitaris, Serveis Socials). En aquesta reunió que es va celebrar el mes de març de 2008 es va decidir prioritzar els següents problemes:

 • Salut mental a l'edat adulta

 • Reducció de l'autonomia física, emocional i cognitiva a les persones grans.

 • Obesitat, sendentarisme i estils de vida a la infància.

 • Salut mental en persones grans. 

 • Consum de tabac, alcohol i drogues a l'adolescència. 

Es va crear un grup de treball que des de l'abril 2008 es va reunir amb periodicitat mensual-bimestral i que estava format per representants de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), el Consorci Sanitari de Barcelona,el CAP Les Hortes i el CAP Manso, Serveis Socials, representants de la Fundació Hospital Sant Pere Claver, la dinamitzadora del PDC i tècnics del Districte. Aquest grup de treball va implementar diferents activitats al barri dirigides a millorar els problemes de salut prioritzats, que van ser les següents: 1) Activa’t. Dirigit a promoure l’activitat física en gent gran; 2) De marxa...fent esport. Dirigit a promoure l’esport com a alternativa a les drogues en alumnes de 4rt d’ESO; 3) Activitats extraescolars al CEIP Carles I; 4) Traducció a càrrec de la Fundació Sant Pere Claver d’uns fulletons sobre dol que edita la Fundació Tavistock; 5) Programa pilot Puja’m-baixa’m (ara Baixem al Carrer). Dirigit a reinsertar en la vida del barri a avis que no poden sortir de casa seva.

 

A continuació adjunto una sèrie de documents que poden fer més entenedor el que s'ha fet fins ara a la Comissió de Salut: 

CAPS 22 maig 2009.ppt (270,5 kB)
explicació PDC al consell de salut del districte snsim.ppt (202,5 kB)

POBLE SEC diagnostic.pdf (1 008,4 kB)
Pujam baixam Avaluacio 2009 POBLE SEC.pdf (914,6 kB)
avaluacio poble-sec 2008-09.pdf (134,9 kB)

avaluacio baixem al carrer poble-sec 2010.pdf (1 015,5 kB)

 

El PDC és un ens dinàmic, gairebé un ésser viu, que es mou, respira i pensa i que dubta, i es cansa i ensopega, i s'aixeca...i la comissió de salut, que en forma part no n'és una excepció:

Els objectius acordats inicialment per la comissió de salut són (tot i que estem en constant fase de repensament):

 • Donar-nos a conèixer al barri.
 • Conèixer els problemes de salut del barri
 • Per poder encetar activitats dirigides a: 
 1.    Millorar la salut física i mental de les persones del barri.
 2.    Promoure hàbits de vida saludables
 3.    Disminuir desigualtats en salut.
 • Crear xarxes i vincles poderosos entre entitats, persones i l'administració.

 

 

 

Xavier Cortés Nicolau.

Comissió de Salut del PDC Poble-sec.

Metge a CAP Les Hortes.