•  Guia de salut emocional per joves

El Programa BCJ i Saludable té com a objectiu potenciar la promoció de la salut entre la gent jove, perquè aquesta practiqui uns estils de vida i unes conductes saludables; facilitar eines per al treball de la salut a les entitats membres, així com donar a conèixer els recursos d’interès juvenil que ofereixen els serveis sanitaris públics i altres agents implicats.

  1. Guia de salut emocional per a joves 2011.

  2. Guia de salut emocional per a educadors 2011.

  • Presentacions de la Comissió Salut

    Aprofito aquest espai per deixar algunes presentacions sobre la Comissió Salut que aquesta ha utilitzat en diferents ocasions:

    Presentació al Consell de Salut del Districte de Sants-Montjuïc el 14 de desembre de 2009:

    - breu presentació del Pla Comunitari (estructura, funcionament ,etc.), presentació de la tasca de

    la Comissió Salut i explicació del treball col·laboratiu amb el grup de treball de Salut als Barris

    (Agència de Salut Pública de Barcelona).

    explicació PDC al consell de salut del districte snsim.ppt (202,5 kB)

  

  • Eines

    Adjunto l'enquesta de qualitat de vida (i les seves instruccions) que ens va enviar l'Ana.
    7.-euro-qol.pdf (26,5 kB)
    04.124 - EQ-5D -Instrucciones.doc (180 kB)