PLA COMUNITARI DE ROQUETES https://pcroquetes.blogspot.com/

PLA COMUNITARI DE ROQUETES https://pcroquetes.blogspot.com/

 WEB DEL PDC DE ROQUETES.

Un exemple de participació comunitària.