GRUP NAUTA / GRUP CONTINUÏTAT DE CUIDADORS

ADREÇAT: Cuidadors

TEMA: Cansament del rol de cuidador

LLOC:  Centre Cívic EL SORTIDOR

DATES:  S'informarà de properes edicions

HORARI:  Dimarts alterns de 11a 12 h

CONTACTE: Pepita Rodriguez ( Treballadora Social)

TLF.: 93 554 31 85