GRUP D'OBESITAT

 

GRUP DE SUPORT PER A PERSONES OBESES

LLOC: Sala de reunions de la 1º Pl. del CAP MANSO

DATES: del 8 al 22 de Març de 2011

HORARI: Dimarts i Dijous de 18:30 a 19:30 h.

CONTACTE: Infermera Laura Caixés

TLF.: 93 554 31 85