Butlletí 4

2010-03-15 18:00

A la reunió de la Comissió de Salut del dia 15 de març de 2010 es van tractat els següents temes:

  • Eva, la responsable del projecte "Puja'm / Baixa'm", ens informa que n'hi ha 12 places per a cada CAP . El CAP Les Hortes ja ha seleccionat 8 persones, i el CAP Manso està en procés de selecció. Comenta que només compten amb 5 voluntaris 2 auxiliars (matí/tarda). S'estan cercant més col.laboracions ( Càrites, Fundació St. Pere Claver, i altres vies de finançament com presentar el projecte per obtenir subvencions).
  • Respecte al Document d'Acollida es va comentar que potser el seu llenguatge és massa especialitzat i que es podrien editar dos tipus diferents de documents: un de més tècnic per als nous membres de la Comissió; i un de més divulgatiu per a la gent del barri i les entitats. Finalment es va acordar que cadascú revisaria el document inicial i posaria en comú les seves aportacions i/o modificacions amb la resta de membres de la Comissió.
  • Per últim es va acordar fer una revisió del diagnòstic de salut del barri per tal d'avaluar els projectes que s'han dut a terme fins ara i la idoneïtat dels futurs.